Μουσικό Ανθολόγιο. Χαρτώο χειρόγραφο με διαστάσεις 182 Χ 120-128 mm. Φύλλα, ff. VII + 403 + 2. Δερματόδετο σκούρου χρώματος με τό κεντρικό στόλισμα πολύ κατεστραμμένο. Περιέχει έργα των βασικών διδασκάλων της μεταβυζαντινής εποχής. Κάθε σελίδα περιέχει έντεκα γραμμές κειμένου και μουσικής παρασημαντικής.

Collection