Τίτλος: Il Vesuvio - Poemetto storico-fisico con annotazioni
Συγγραφέας: Atanagio Cavalli
Γλώσσα: Ιταλικά
Έτος έκδοσης: 1769
Τόπος έκδοσης: Milano
Εκδότης/Τυπογραφείο: per Federico Agneli
Διαστάσεις: 11,5 x 18,2 x 2
Σελίδες: 157 (CLVII)
Παρατηρήσεις: χειρόγραφο ex libris στη σελ. τίτλου / Εικόνα Βεζούβιου εκτός βιβλίου

Collection