Τίτλος: Homeri Ilias Graece et Latine (Vol. 1 / editio secunda / ραψ. A-M και Vol. 2 / editio secunda / ραψ. Ν-Ω)
Συγγραφέας: Annotationes Gulielmi Augusti / annotationes Samuel Clarke
Γλώσσα: Ελληνικά/λατινικά
Έτος έκδοσης: 1754
Τόπος έκδοσης: Londini (Λονδίνο)
Εκδότης/Τυπογραφείο: Joannis et Pauli Knapton
Διαστάσεις: 19,5 x 26 x 3,4 / 19,5 x 26 x 3,2
Σελίδες: 344 / 347 (+ index χ.α.)
Παρατηρήσεις: Εκτενείς σημειώσεις στο εσώφυλλο – χάρτες / χάρτης.

Collection