Τίτλος: Historiæ naturalis - Primus Geographicus
Συγγραφέας: Caii Plinii Secundi
Γλώσσα: Λατινικά
Έτος έκδοσης: 1723
Τόπος έκδοσης: Παρίσι (Parisiis)
Εκδότης/Τυπογραφείο: Typis Antonii - Urbani Coustelier
Διαστάσεις: 24,5 x 40
Σελίδες: 836-1290
Παρατηρήσεις: Λεξικογραφικό συμπλήρωμα

Collection


Τίτλος: Historiæ Νaturalis Libri XXXVII - Tomus primus / Tomus secundus
Συγγραφέας: Caii Plinii Secundi
Γλώσσα: Λατινικά
Έτος έκδοσης: 1723
Τόπος έκδοσης: Παρίσι (Parisiis)
Εκδότης/ Τυπογραφείο: Typis Antonii - Urbani Coustelier
Διαστάσεις: 24,5 x 40 x 6,5 / 24,5 x 40 x 6
Σελίδες: 790 (+πρ.) / 835 (+τελ.)
Παρατηρήσεις: Tomus primus: Tα βιβλία 1-15 των Hist. Naturalis
Tomus secundus: Tα βιβλία 16-37 των Hist. Naturalis / Joannes Harduinus

Collection