Σχολική φωτογραφία Δημοτικού Σχολείου Κυπερούντας Στη φωτογραφία διακρίνονται ο Αναστάσης, Γαλάτεια, Αριστείδης και Γιάννης Νεοκλέους.

Collection


Χρησιμοποιήθηκε από λαθροκυνηγούς και δημιουργήθηκε από ένα κομμάτι ξύλο και μια σωλήνα του νερού. Ήταν εμπροσθογεμές και πυροδοτούσε με ένα πέταλλο που ήταν ενωμένο με ένα κομμάτι ελαστικού.

Collection