Αψίδα

Browse Items (1 total)

  • Creator is exactly "Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Department of Agriculture - Cyprus Rural Museum"

Ορειχάλκινο, σχεδόν κυλινδρικό ντεπόζιτο με σύστημα άντλησης και ψεκασμού. Στη μπροστινή καμπύλη επιφάνεια του ντεπόζιτου, …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2