Αψίδα

Browse Items (9 total)

  • Creator is exactly "Holy Monastery of Saint Neophytos (Paphos,Cyprus)"

Χαρτώο χειρόγραφον Ευχολόγιον. Διαστάσεις 205 Χ 155 mm. Φύλλα 52. Πρόκειται για ακέφαλο και κολοβό χειρόγραφο. το χειρόγραφο συντηρήθηκε το 1996…

The Ritual Ordinance of Saint Neophytos belongs to the category of Foundation Rules and was published by Archimandrite Kyprianos in Venice at the Printing House of Nicolaos Glykes in 1779. The book was restored in 1996 in the Restoration Atelier of…

Μουσικό Ανθολόγιο. Χαρτώο χειρόγραφο με διαστάσεις 182 Χ 120-128 mm. Φύλλα, ff. VII + 403 + 2. Δερματόδετο σκούρου χρώματος με τό κεντρικό στόλισμα…

Ακολουθία Μωυσέως του Θεόπτου. Παλαίτυπον χαρτώον. Ἔκδοση Βενετίας ΘΑ ΕΡΕΥΝΗΣΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΩ

The Nomokanon is a book containing the laws of the Fathers of the Church or the Local and Ecumenical Councils. The manuscript is on paper, size 225 X 165 mm. Ff IV + 160 + V. Newly restored binding by Stavros Andreou in Limassol, in cherry-coloured…

This manuscript with Homilies on the Holy Bible in the form of questions and answers is on paper, size 208 X 172 mm, ff. V + 177-204 + V. The folios run in continuation with MS 8C. Here one can find examples of Cypriot Greek linguistic idioms.

Μουσικό Χειρόγραφο Στιχηράριον. Μέγεθος 288 Χ 170-178 mm. Χαρτώο, φύλλα 489. Εδώ καταχωρούνται μόνον τα πρώτα 100 φύλλα του χειρογράφου. Ξύλινα…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2