Αψίδα

Browse Items (112 total)

  • Creator is exactly "Οικογένεια Τιμοθέου"

Σχολική φωτογραφία αποφοίτησης της Στ' Πρακτικού του Λανιτείου Γυμνασίου. Ιούνιος του 1968. Διακρίνονται οι καθηγητές: Γιαννάκης…

Ο Μάικ Τιμοθέου με φίλους στην Πλατεία Ηρώων. Στη φωτογραφία διακρίνονται οι: Ανδρέας Μακρίδης και Τρίττης.

Οικογενειακή φωτογραφία πάνω στο αυτοκίνητο της οικογένειας στην Σκαρίνου. Στη φωτογραφία οι: Νίτσα Πεττεμερίδου - Τιμοθέου, Νίκος…

Ο Τιμόθεος Παπαπέτρου, ήταν ο πατέρας του Μιχάλη Τιμοθέου και ζούσε στον Αγ. Τύχωνα.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2