Αψίδα

Browse Items (36 total)

  • Creator is exactly "Ηλέκτρα Ιωάννου"

Η οικογένεια Ιωάννου από την Σαλαμιού. Οι γονείς Στέφος και Ήβη Ιωάννου με τον γιο τους Νεόφυτο και τις κόρες τους Ηλέκτρα, Μαρία και…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2