Εξώθυρα οικίας στην οδό Στυλιανού Λένα κατασκευής 1895, παλαιός πυρήνας Έγκωμης, Μάιος 1992.

Collection


Οδός Νικόλαου Καταλάνου και Μόδεστου Παντελή γωνία, παλαιός πυρήνας Έγκωμης, Μάιος 1992.

Collection