Αψίδα

Browse Items (17 total)

  • Creator is exactly "Άνδρη Ανδρέου"

Αναγνωρίζονται όρθιες απο αριστερά οι Ευανθία και Μελπομένη και καθήμενες οι Μαρούλα, Στυλιανή και Ουρανία

Αναγνωρίζονται όρθιες απο αριστερά οι Γαλάτεια και Ουρανία, Ευανθία και Μαρούλα Λοϊζίδη και καθήμενες οι Έλλη, Χαρίκλεια (μητέρα της…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2