Σε επανένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ χωρίς να έχει αποχωρήσει από την Κύπρο ο Αττίλας προχωρεί ο Καραμανλής

Collection


Ττόφαλλος: Βεβαίως στο έργον, ο "Δράκος" φύσηξε διαφορετικά. Εμείς άραγε εν να καταφέρουμε να τον σκοτώσουμε με το λάστιχο;

Collection