Ο Κλεάνθης Γιάννακας (Τσαγκάρης) από το Κοιλάνι, ο οποίος ήταν τσαγκάρης και παντοπώλης, με την εγγονή του Δόνα Αρ. Γιάννακα Ζαχαριάδη, το 1957.

Collection