Βίντεο με θέμα το Άρσος.
Τίτλος : Το ιερό Άλσος της Αφροδίτης υπό τη σκέπη του Αποστόλου Φίλιππου
Παραγωγή Κοινοτικό Συμβούλιο Άρσους
Έρευνα, κείμενο, αφήγηση: Κώστας Χαραλαμπίδης
Μουσική: Σάββας Σάββα

Collection