Κυπριανού: Λέω να πάρω και μερικά μπλού-τζήνς μαζί μου. Έτσι αν δεν πετύχουμε τίποτε στον πολιτικό τομέα, κερδίζουμε στον εμπορικό. Ξέρεις τα μπλού-τζήνς πιάνουν καλή τιμή στην πιάτσα.

Collection