Τα αδέλφια Καϊττάνη από το Πατρίκι. Καθήμενοι από αριστερά: Νικόλας, Παναγιώτης και Κωνσταντής. Όρθιοι από αριστερά: Χριστόφορος, Παράσχος, Ανδριάνα και Κυριάκος.

Collection


Γάμος Μιχάλη (Φακκίρη) Ανδρονίκου και Ευαλλούς Γιαννή Χατζηπασχάλη. Όρθιοι από αριστερά: Νικόλας (Κκολός) Σωφρονίου, Ανδρέας Κούσταλλου, Ανδρέας Παπακωνσταντή, Ανδρόνικος (Τεράτσιας, πατέρας γαμπρού), Ευλαμπία (μητέρα γαμπρού), άγνωστος. Καθήμενοι από αριστερά: Λοϊζος Τσιουτσιάρη, άγνωστος, Μιχάλης (γαμπρός), Ευαλλού (νύφη), Παναγιώτα Λέφτερου, Θεοδούλα Στομή, Λόλα Κουννή, Νικόλας Γ. Χατζηπασχάλη και Χρυσόστομος Γ. Χατζηπασχάλης.

Collection


Στο σπίτι του Αυξέντιου Χριστοφόρου. Όρθιοι από δεξιά: Άγνωστος, Χριστόφορος, Αυξέντιος, Ελένη Αντρέκκου, Διαμάντω Πατσή, Ελένη Σιάμαρου, Ππουρού (Μαρία Λέβα) κ.α. Καθήμενοι από αριστέρα: Παντελής, Κύριλλος, Ανδρέας Προδρόμου, Γιώργος Λέβας, Νικόλας Μαρκουλλή, Ανδρέας Αυξεντίου, Θεόδουλος Αυξεντίου και Μιχάλης Αυξεντίου.

Collection


Κακουλλού Γιαννή και η μικρή κόρη της Πεζουνού. Όρθιοι από αριστερά: τα παιδιά της Χρυσταλλού, ο αδελφότεχνος της Χαμπής Λαμπρή, η κόρη της Παναγιώτα και ο γιος της Μιχαήλης.

Collection


Διασκέδαση στο Πατρίκι. Όρθιοι από αριστερά: Σωτήρης Μασταούτας και Θεόδουλος (Σιουκρής) Νικόλα. Καθήμενοι από αριστερά: Ανδρέας (Ασσιώτης) Φωτίου, Σώζος Ιωάννου και Γιαννάκης Φωτίου.

Collection