Γριστοδούλα: Έσυρα τους τζιαί τιτσίν τζιαί λουκάνικον τζι' έννεν για να φύουν οι μαυροανάφεντοι! Ττόφαλλος: Τούτοι οι καλικάντζαροι εν την ψήφον μας που θέλουν για να φύουν, Γριστοδούλα.

Collection


Ττόφαλλος: Για τ'όνομαν του Θεού κύριε Λυσσαρίδη. Αδδέν τον λυπάσε τον Κυπριανού πόθθα φκάλει κουβένταν σωστήν λυπήθου μας εμάς πον να τον ακούμεν τουλάχιστον.

Collection