Το σκίτσο αυτό, οι αναγνώστες της «Σατιρικής» μπορούν να το αποκόψουν και να το στείλουν στην εξης διευθυνση: Henry Kissinger Secretary of State Department Washington D.C. U.S.A. Πάντως, μην περιμένετε ευχαρηστήριο απαντητική επιστολή.

Collection


Εις ερώτισιν του ανταποκριτού της «Μιλιέτ» τι θα συμβή εάν η Τουρκική και η Ελληνικήν κυβέρνησις συνήπταν συμφωνίαν δια την Κύπρο και η Κυπριακή κυβέρνησις αντετίθετο εις την συμφωνία αυτήν ο κ.Στεφανόπουλος εποίησε την πάπια.

Collection