Ημερίδα με διοργανώτρια την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΤΕΔΚΝΑ με θέμα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" στις 10 Απριλίου 1992 στο ξενοδοχείο "Ledra Marriott".

Collection


Ημερίδα με διοργανώτρια την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΤΕΔΚΝΑ με θέμα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" στις 10 Απριλίου 1992 στο ξενοδοχείο "Ledra Marriott".

Collection


Εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΤΕΔΚΝΑ με θέμα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" στο διάστημα 07 Απριλίου - 09 Απριλίου 1992.

Collection


Εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΤΕΔΚΝΑ με θέμα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" στο διάστημα 07 Απριλίου - 09 Απριλίου 1992.

Collection


Εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΤΕΔΚΝΑ με θέμα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" στο διάστημα 07 Απριλίου - 09 Απριλίου 1992.

Collection


Εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΤΕΔΚΝΑ με θέμα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" στο διάστημα 07 Απριλίου - 09 Απριλίου 1992.

Collection


Εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΤΕΔΚΝΑ με θέμα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" στο διάστημα 07 Απριλίου - 09 Απριλίου 1992.

Collection


Εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΤΕΔΚΝΑ με θέμα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" στο διάστημα 07 Απριλίου - 09 Απριλίου 1992.

Collection


Εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΤΕΔΚΝΑ με θέμα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" στο διάστημα 07 Απριλίου - 09 Απριλίου 1992.

Collection


Εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΤΕΔΚΝΑ με θέμα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" στο διάστημα 07 Απριλίου - 09 Απριλίου 1992.

Collection