Το ζεύγος Τριανταφυλλίδη. Μιχαλάκης και Αθηνά Τριανταφυλλίδου αρραβωνιασμένοι. Γονείς της Κοραλίας Πετρίδου. Λευκωσία, 1886.

Collection