ΓΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ: Μα άραγες σου Ττόφαλλε μου, τούτον που ακούεται να τρίζει ήνταμ πόνει; ΤΤΟΦΑΛΛΟΣ: Εν τα κόκκαλα του Κανάρη Γριστοδούλα μου.

Collection


Η Τούρκικη Κυβέρνηση παρεχώρησε άδεια για σεισμολογικές έρευνες στην Ελληνική υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου.

Collection