Άρθρο από την εφημερίδα "ΕΜΠΡΟΣ":
"Λύκειον Ελληνίδων Αμμοχώστου", 3 Ιανουαρίου 1987.

Collection


Άρθρο από την εφημερίδα " Ο ΑΓΩΝ":
"Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου", 3 Ιανουαρίου 1987

Collection


Πρόγραμμα θεατρικής παράστασης " ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ" του Σοφοκλή από το Λύκειον Ελληνίδων Αμμοχώστου, Αρχαίο Θέατρο Σαλαμίνας, 13 Ιουλίου 1969.

Collection


Πρόσκληση για την Ημέρα της Γυναίκας που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου στο Ατλάντικα Μιραμάρε , 14 Μαρτίου 2012.

Collection