Απόσπασμα από το βιβλίο Το Μιτσερό στους αγώνες του έθνους: Η συμμετοχή των κατοίκων στους δυο παγκόσμιους πολέμους και το ανέκδοτο ημερολόγιο του στρατιώτη Γεώργιου Νικολάου Ταουξή CY1539
ISBN 978-9963-9003-0-5

Collection


Ο Νεοφύτου Κωνσταντίνος (καφετζής) ήταν Κύπριος αγωνιστής του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, με καταγωγή από τα Κελοκέδαρα. Ημερομηνία κατάταξης 6/3/1941. ΑΜ 17054.

Collection


Ο Tριανταφυλλίδης Νικηφόρος ήταν Κύπριος αγωνιστής του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, με καταγωγή από τα Κελοκέδαρα (ο ένστολος καθήμενος στα αριστερα) . Ημερομηνία Κατάταξης 5/3/1944. ΑΜ 20042. Ο δεξιά καθήμενος δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Collection


Ο Παναγιώτου Αρέστης (Κουτρουζάς) ήταν Κύπριος αγωνιστής του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, με καταγωγή από τα Κελοκέδαρα. Ημερομηνία Κατάταξης 17/3/1941, ΑΜ 17382 .

Collection


Ο Αρέστη Γιάννης (Χαληππέης) ήταν Κύπριος αγωνιστής του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, με καταγωγή από τα Κελοκέδαρα. Ημερομηνία Κατάταξης 8/2/1941, ΑΜ 16705.

Collection