Ττόφαλλος: Να μου ζήσεις Ταρζάν μου τζιαί πέρκι πιάσουμεν τζιαί μείς γυρίν τζιαί γλυτώσεις μας.

Collection