Οι βράχοι της Χαρτζιής.

"Κάτω ακριβώς από την καλυμμένη από αιωνόβιες γηγενείς λατζιές και αόρατους κορυφή της Μαδαρής υπάρχει η τοποθεσία Χαρτζιή (προφανώς από παραφθορά του χαλκίον – χαλκίν - χάλκινο μαγειρικό σκεύος), που χαρακτηρίζεται από μεγάλο βραχώδη όγκο. Στον βραχώδη όγκο υπάρχει, μεταξύ άλλων, πετρώδης σχηματισμός που ομοιάζει και θεωρείται ως «αρχαία σκάλα», την οποία, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ανέβαινε ο ιερέας του (Λαυράνιου;) Δία για να ανάψει το βωμό που ήταν ψηλά στον βράχο (σε πιθανό συσχετισμό με τα κατάλοιπα ιερού προς τιμή του Λαυράνιου Δία που βρέθηκε στην τοποθεσία Γράμματα Χανδριών καθώς και με πετρώδη σχηματισμό που υπάρχει στην κορυφή της χαμηλής οροσειράς Μούττη του Δκια Κυπερούντας).
Με βάση την τοπική παράδοση, όταν οι Βενετοί ήταν φεουδάρχες της περιοχής, πριν εγκαταλείψουν την Κύπρο στα τέλη του 16ου αιώνα, έκρυψαν εδώ, μέσα σε χαρτζί, μέρος των θησαυρών τους. Εξάλλου ένα παλιό ρητό στα Χανδριά έλεγε «στην Χαρτζιήν έσιει χαρτζίν, στα Γράμματα σεντούτζιν τζιαι εις τη Μούττην του Ζυού κουμνίν εξηντακούζιν».

Collection