Ττόφαλλος: Έχω ευχάριστα νέα! Ο πρόεδρος Κυπριανού είναι βέβαιος ότι η κρίση που θα μας πλακώσει θα είναι προσωρινή...

Collection


Ττόφαλλος: Κατετέθη, λέει, στην Βουλήν. Τουλάχιστόν εν λαλούν την αλήθκεια.

Collection


Ττόφαλλος: Μα για τόνομαν του Θεού κύριε Σπύρο. Εν καταλαββαίννεις ότι εν λάθος κκελλέν που πα' να κόψεις. Όξα εμοιάσαμεν της ιστορίας που λαλεί «όποιος εν μπορεί να δέρει τον γάδαρον δέρνει το σάμαν;»

Collection