Συναυλία Γιώργου Νταλάρα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής και Πρεσβεία της Κύπρου. Πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 13 Απριλίου 1992.

Collection


Συναυλία Γιώργου Νταλάρα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής και Πρεσβεία της Κύπρου. Πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 13 Απριλίου 1992.

Collection


Συναυλία Γιώργου Νταλάρα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής και Πρεσβεία της Κύπρου. Πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 13 Απριλίου 1992.

Collection


Συναυλία Γιώργου Νταλάρα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής και Πρεσβεία της Κύπρου. Πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 13 Απριλίου 1992.

Collection


Συναυλία Γιώργου Νταλάρα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής και Πρεσβεία της Κύπρου. Πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 13 Απριλίου 1992.

Collection


Συναυλία Γιώργου Νταλάρα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής και Πρεσβεία της Κύπρου. Πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 13 Απριλίου 1992.

Collection


Συναυλία Γιώργου Νταλάρα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής και Πρεσβεία της Κύπρου. Πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 13 Απριλίου 1992.

Collection


Συναυλία Γιώργου Νταλάρα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής και Πρεσβεία της Κύπρου. Πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 13 Απριλίου 1992.

Collection


Συναυλία Γιώργου Νταλάρα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής και Πρεσβεία της Κύπρου. Πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 13 Απριλίου 1992.

Collection


Συναυλία Γιώργου Νταλάρα "Τραγουδώ για την άμυνα, τραγουδώ για την Κύπρο" υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής και Πρεσβεία της Κύπρου. Πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 13 Απριλίου 1992.

Collection