Δεντροφύτευση της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής. Διακρίνεται ο διευθυντής κ. Χρίστος Παπαχριστοδούλου. Σχολική χρονιά 2003-2004.

Collection


Στιγμιότυπο από σχολική εκδήλωση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2003-2004.

Collection


Αστυνομικός Σταθμός Αγρού: Φωτογραφία από μαθητή του Απεητείου Γυμνασίου Αγρού.

Collection


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία μαθητών σε αγώνες της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2003-2004.

Collection


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία μαθητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2003-2004.

Collection


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία μαθητών σε αγώνες της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2003-2004.

Collection


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία μαθητριών της ομάδας καλαθόσφαιρας της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2003-2004.

Collection


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία μαθητών της ομάδας καλαθόσφαιρας της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2003-2004.

Collection


Στιγμιότυπο από σχολική εκδήλωση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2003-2004.

Collection


Στιγμιότυπο από σχολική παρέλαση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2003-2004.

Collection