Επιστολή από την Πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου κ. Μαρία Γιαννικόγλου (1915-1939) προς το κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο Αθήνας για τα πεπραγμένα κατά το χρονικό διάστημα 15 Μαρτίου 1916 - 15 Ιουνίου 1917.

Collection