Στιγμιότυπο απο το Χριστουγεννιάτικο θέατρο ''Το παιδί με το καραβάκι'' απο τους μαθητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη σχολική χρονιά 1984-1985.

Collection


Στιγμιότυπο απο το Χριστουγεννιάτικο θέατρο ''Το παιδί με το καραβάκι'' απο τους μαθητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη σχολική χρονιά 1984-1985.

Collection


Στιγμιότυπο απο το Χριστουγεννιάτικο θέατρο ''Το παιδί με το καραβάκι'' απο τους μαθητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη σχολική χρονιά 1984-1985.

Collection