Χειρόγραφη επιστολή της Προέδρου κ. Μαρίας Γιαννικόγλου του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου προς τον κ. Σταύρο Βαφία.

Collection


Χειρόγραφη επιστολή σχετική με τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου για την δράση του Συμβουλίου το 1928.

Collection


Επιστολή από την Πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου κ. Μαρία Γιαννικόγλου προς την Γενική Συνέλευση Τακτικών Μελών για την δράση του Συμβουλίου το 1937.

Collection


Eπιστολή σχετική με τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου για την δράση του Συμβουλίου το 1935.

Collection


Δρακάκης, Ανδρέας Θ., Μία εκαντονταετηρίς- Η προ του λιμένος της Σύρου Ναυμαχία της ' Ενώσεως', Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών, 1968. Ανάτυπον της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών,Τόμος Ζ', Τύποις Κ.Γ. Κυπραίου, Αθήνα, 1968.

Collection


Χειρόγραφη επιστολή σχετική με τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου για την δράση του Συμβουλίου το 1937,η οποία αναγνώσθηκε από την Πρόεδρο κ. Μαρία Γιαννικόγλου (1915-1939) σε Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του Λυκείου.

Collection