Περιοχή Μετοχίου Ιεράς Μονής Κύκκου διακρίνεται η δεξαμενή, περιοχή μεταξύ Ιερατικής Σχολής και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Collection


Περιοχή Μετοχίου Ιεράς Μονής Κύκκου διακρίνεται η δεξαμενή, περιοχή μεταξύ Ιερατικής Σχολής και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Collection