...Γνωστής ταυτότητας ιπτάμενος δίσκος υπερίπτατε απειλητικά της Ιαπωνίας, απειλώντας το Θησαυροφυλάκιο του Τόκιο.

Collection


Η ΕΟΚ απέρριψε τις απαιτήσεις των Τούρκων σχετικά με την συμφωνία συνδέσεων.

Collection


ΤΤΟΦΑΛΛΟΣ: Εν ήταν ανάγκη να στείλης ούτε τους παρατηρητές. Ούτως ή αλλιώς , την απόφασιν μας εν να την γράψης στα παληά σου τα... σάνταλα.

Collection


- Άτε τζάνουμ. Να κάμουμεν ιπεριστέριν να μεν μας λαλούν οι Ρωμιοί αδιάλλαχτους

Collection