Το πηγάδι στο μοναστήρι της Παναγίας του Σίντη από το οποίο έπερναν νερό οι μοναχοί.

Collection


Το πηγάδι στο μοναστήρι της Παναγίας του Σίντη από το οποίο έπερναν νερό οι μοναχοί. Πίσω από το πηγάδι υπήρχαν βοηθητικοί χώροι.

Collection


Σκάλα στην βόρεια πλευρά του μοναστηριού της Παναγίας του Σίντη που οδηγούσε στον πάνω όροφο.

Collection