Ο γραμματέας των Κοινοπολιτειακών σχέσεων Mr Bottomley με τη σύζυγό του (Εργατική Κυβέρνηση στο Λονδίνο). Στη φωτογραφία διακρίνεται και ο Πρέσβυς της Κύπρου στο Λονδίνο, κ. Άντης Σωτηριάδης με τη σύζυγό του, κ. Μόνικα Σωτηριάδου.

Collection


Στη φωτογραφία δεξιά διακρίνεται η κα Τούλα Τσαμαδού, σύζυγος του κ. Ντίνου Τσαμαδού, Πρόξενος της Ελλάδας στο Λονδίνο και στη μέση ο κ. Άντης Σωτηριάδης.

Collection