Μαθητές των τμημάτων Στ Σ2 και Στ Σ3 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη σχολική χρονιά 1984-1985. Διευθυντής ο κ. Δώρος Θεοδούλου.

Collection