Η «Νέα Δημοκρατία» αποβάλλει τον βασολόφρονα βουλευτή Ιπποκράτη Σαβούρα, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη για τα παράνομα όπλα που βρέθηκαν σε διαμέρισμα των Αθηνών.

Collection


Χριστός γεννάται σήμερον εν Βη.. εν Βηθλεέμ τη πόλει. Η Κύπρος πήγε η μισή και κι και κινδυνεύει όλη...

Collection