ΤΤΟΦΑΛΛΟΣ: Και τώρα σας μεταδίδουμε τα αποτελέσματα των εκλογών στις Ινδίες: «Ε Κάντι, έν Κάντι, γκράντε πουκάτω, πίκολο πουκάτω».

Collection


Αυτή η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην... Σοβιετική Ένωση είναι απαράδεκτος!

Collection


6 όροι του Ντεκτάς.
Ττόφαλλος: Όπως βλέπω, οι όροι σου κύριε Ντενκτάς δεν είναι όροι, αλλά όρη.

Collection


Ττόφαλλος: Μήπως κύριε Κληρίδη θεωρείτε πρόωρον την ίδρυσιν Πανεπιστημίου εις Κύπρον, εφ'όσον κατά την γνώμην σας βρισκόμαστε ακόμα στην πρώτη τάξιν του Δημοτικού;

Collection