Χριστός γεννάται σήμερον εν Βη.. εν Βηθλεέμ τη πόλει. Η Κύπρος πήγε η μισή και κι και κινδυνεύει όλη...

Collection