Επιστροφή του στρατιώτη Μιχάλη Παπαχριστοδούλου Βασίλη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα αδέλφια του τον υποδέχονται στο σπίτι του Κυρ. Πουργούρη. Αρχίζοντας από αριστερά, διακρίνονται όρθιοι: ο μικρός Κυριάκος Ιω. Παπαχριστοδούλου, η Μαρία Κ. Μικέλλη-Παπαχριστοδούλου με τη μικρή Ξενού, ο Γ. Φάκας με καπέλο ήταν ο οδηγός του λεωφορείου, ο Κυριάκος Νικόλα, ο στρατιώτης Μιχάλης Παπαχριστοδούλου, o Ανδρέας Μιχ. Μουστακάς, ο Κυριάκος Γ. Πουργούρη, ο Γιαννής Παπαχριστοδούλου. Καθήμενοι: η Κυριακού Γιακουμή-Κυρ. Νικόλαη, η Μαρία Παπαχριστοδούλου-Γιακουμή με τη μικρή Κακούλα, η Παναγιωτού Παπαχριστοδούλου σύζυγος του Κυρ. Πουργούρη, η Σταθού Παπαχριστοδούλου.

Collection