Ττόφαλλος: Κοπέλια, σταματάτε τον καυκάν για την πανάναν πόν να μας "ταϊσουν" αύριον τζι' ασκοπάτε ίνταμπον να κάμουμεν με το αγκούριν που τρώμεν σήμμερα...

Collection