Η αγγειοπλάστης κατασκευάζει στάμνα.

Collection


Ο χωρικός ξεφορτώνει λίθους απο την πλάτη του γαϊδουριού.

Collection


Οι ιερείς είναι ο Πάτερ Κυπριανός Χαννίτσης και ο Πάτερ Ιγνάτιος.

Collection


Τα παιδιά μαθαίνουν τον όρο της αποταμίευσης με το εβδομαδιαίο σχολικό ταμιευτήριο.

Collection


Στην φωτογραφία απεικονίζονται οι επιτηρητές και το υποστηρικτικό προσωπικό της κατασκήνωσης.

Collection


Οι μαθητές διδάσκονται.

Collection


Το δημοτικό σχολείο ήταν αρρεναγωγείο, δηλ. δεχόταν μόνο άρρενες μαθητές. Σήμερα αποτελεί το Α' δημοτικό σχολείο Καϊμακλίου.

Collection


Τελική εκδήλωση δημοτικού σχολείου.

Collection