Κυριοί, εδώ που τα λέμε, για να είμεθα και ολίγον ρεαλιστές, οφείλομεν να παραδεχτούμεν ότι κανένας μας δεν μπορεί ν' ακολουθήσει την γραμμήν Μακαρίου. Τουλάχιστον ανόσω...ζεί.

Collection


Είναι μερικές συντρόφισσες- παρδόν Μάγισσες - που ενδιαφέρονται να μάθουν τους νέους τρόπους «ποιοτικής αλλαγής» που ανεκάλυψες.

Collection


Ττόφαλλος: Α, α. Μυστικές συμφωνίες κύριοι, τελείαν και παύλαν. Εν τζιαιρός να πιάετε τζιαι τον Λυσσαρίδην τζιαι να κάμετε φανερές συμφωνίες.

Collection