Συλλογή Νάταλης Παπαδοπούλου
40 items in collection

Η Συλλογή αποτελεί την προσωπική συλλογή της Νάταλης Παπαδοπούλου. Περιλαμβάνει φωτογραφίες από το χωριό της Νάταλης, τα Μανδριά, στη Λεμεσό. Το χρονολογικό φάσμα των φωτογραφιών καλύπτει την περίοδο από το 1997 ως σήμερα.St George's Church Mandria


Mandria 's Village View


Panorama of village


The view from the window : St George's Church Mandria


Cypriot clay pot


Biggest Pine tree in the Village


'Ha' River in Mandria


The Old Elementary School of Mandria, covered in snow