Αψίδα

Τμήμα Περιβάλλοντος

Dublin Core

Title

Τμήμα Περιβάλλοντος

Alternative Title

Department of Environment

Description

Το Τμήμα Περιβάλλοντος παρέχει έντυπο ενημερωτικό υλικό, σχετικό με την πολιτική και τις δραστηριότητες του Τμήματος συμπεριλαμβανομένων εντύπων σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων, προστασία και διαχείριση της Φύσης, ελέγχου της ρύπανσης των νερών, κλιματικής δράσης και εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος αποτελεί την Περιβαλλοντική Αρχή του Κράτους και ως τέτοια διαδραματίζει τόσο συντονιστικό όσο και εκτελεστικό ρόλο στα περιβαλλοντικά δρώμενα του τόπου. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του εφαρμόζει σειρά νομοθετημάτων και πολιτικών, σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, όπως η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η προστασία και διαχείριση της φύσης, η διαχείριση αποβλήτων, ο έλεγχος της ρύπανσης των νερών και του εδάφους και η κλιματική δράση. Εκτός των νομοθετημάτων που υιοθετούνται λόγω του ευρωπαϊκού κεκτημένου, το Τμήμα είναι το σημείο επαφής και υλοποιεί τις πρόνοιες των πλείστων Συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν το περιβάλλον ενώ παράλληλα εμπλέκεται και στην εφαρμογή του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης (MAP).
Το Τμήμα είναι διοικητικά διαρθρωμένο σε πέντε τομείς: τον Τομέα Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τον Τομέα Προστασίας της Φύσης, τον Τομέα Διαχείρισης Αποβλήτων, τον Τομέα Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους και τον Τομέα Κλιματικής Δράσης. Κάθε τομέας χειρίζεται και ασχολείται με ποικίλα θέματα, σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με τους άλλους τομείς, λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα των περιβαλλοντικών προκλήσεων και θεμάτων.
Αποστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος ως Περιβαλλοντική Αρχή του κράτους, είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση του και την ενδυνάμωση της ευαισθητοποίησης των πολιτών προς όφελος της υγείας, της ποιότητας ζωής και τις βιοποικιλότητας τόσο για τη σημερινή κοινωνία όσο και τις μελλοντικές γενιές.

Items in the Τμήμα Περιβάλλοντος Collection

There are currently no items within this collection.

Collection Tree