Δήμος Μόρφου
54 items in collection

Collector(s)

Στο ανέβασμα και την τεκμηρίωση του υλικού συνέβαλε ο κ. Μίνος Σαββίδης



Vouni, Palace


Soloi


Agios Mamas Church


Morphou, Chapel of Our Lady Mnase or Pnase


Morphou-Chryseliou, Church of the Transfiguration of the Savior


Morphou Teachers' College


The Morphou Boys' School


Morphou " The smuggling and the ruination of this age - old heritage ".