Αψίδα

Εκκλησία Παναγίας Καρμιώτισσας

Dublin Core

Title

Εκκλησία Παναγίας Καρμιώτισσας

Items in the Εκκλησία Παναγίας Καρμιώτισσας Collection

Η εκκλησία της Παναγίας Καρμιώτισσας βρίσκεται βορείως του οικισμού των Πάνω Πολεμιδιών στην Λεμεσό. Ανεγέρθη στα τέλη του 13ου – αρχές…

Η εκκλησία της Παναγίας Καρμιώτισσας βρίσκεται βορείως του οικισμού των Πάνω Πολεμιδιών στην Λεμεσό. Ανεγέρθη στα τέλη του 13ου – αρχές…

Η εκκλησία της Παναγίας Καρμιώτισσας βρίσκεται βορείως του οικισμού των Πάνω Πολεμιδιών στην Λεμεσό. Ανεγέρθη στα τέλη του 13ου – αρχές…

Collection Tree

  • Εκκλησία Παναγίας Καρμιώτισσας