Τα άτομα της ομάδας διερεύνησης του Μηχανισμού των Αντικυθήρων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1 item in collection



The academic team investigating the Antikythera Mechanism in action