Τα άτομα της ομάδας διερεύνησης του Μηχανισμού των Αντικυθήρων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2 items in collectionThe academic team of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) investigating the Antikythera Mechanism in action


The academic team of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) investigating the Antikythera Mechanism