Κοινότητα Περάτων Ορεινής
12 items in collectionΜητρώο Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Περάτων Ορεινής
Σχολικών Ετών 1904-1940


Ποια η ευθύνη, όχι των άλλων, αλλά η δική μας, εσένα και εμένα;
Πέρα Ορεινής, ο αφανισμός της πολιτιστικής μας κληρονομιάς συνεχίζεται...
Επεισόδιον 4ον


Εισηγήσεις και Απόψεις για τον Σχεδιασμό και Προγραμματισμό του Τοπικού Σχεδίου για την Κοινότητα Πέρα Ορεινής και για την Ευρύτερη Περιοχή της Αρχαίας Πολιτείας της Ταμασού με Προεκτάσεις Κοινωνικές, Οικονομικές, Οικολογικές και Πολιτιστικές.


3. Αξιοποίηση και Αναβίωση της Λαμπρής Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς της Αρχαίας Ταμασού, με την Οργάνωση Εκδηλώσεων σε Σταθερή Βάση απο το Σύμπλεγμα των Χωριών που Σποτελούσαν Άλλοτε την Πολιτεία Αυτή και την Ενίσχυση τους με τα Απαιτούμενα Έργα Υποδομής


2. Αξιοποίηση της Κοίτης του Πεδιαίου Ποταμού Σαν Συνδετικού Κρίκου Μεταξύ των Κοινοτήτων Πέρα Ορεινής, Πολιτικού και Καμπιά. Το Έργο θα Έχει Αυτονομία Λόγω του Μοναδικού Ενδιαφέροντος που Παρουσιάζει σαν Πόλος Ιστορικής και Οικολογικής Ομορφιάς.


1. Συντήρηση και Αξιοποίηση της Υφιστάμενης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Εντός του Χωριού Πέρα Ορεινής και Ενίσχυσή της με Βοηθητικά Έργα.


Επιχείρηση Αττίλας στην Κοίτη του Πεδιαίου.


Το Νερό Δίνει Ζωή.
Η Μεταφορά του Νερού για Άρδευση στην Περιοχή του Χωριού Πέρα Ορεινής και σε Άλλες Περιοχές.