Αψίδα

Λύκειο Ελληνίδων Σύρου, Ιστορικές Φωτογραφίες

Dublin Core

Title

Λύκειο Ελληνίδων Σύρου, Ιστορικές Φωτογραφίες

Items in the Λύκειο Ελληνίδων Σύρου, Ιστορικές Φωτογραφίες Collection

Αναμνηστική φωτογραφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου.

Αναμνηστική φωτογραφία από εξετάσεις πιάνου στο Λύκειο Ελληνίδων Σύρου, 1955-56.

Ο Γιώργος Δασκούλης παίζοντας πιάνο σε εκδήλωση στη Σύρο.

Αναμνηστική φωτογραφία από διαγωνισμό πιάνου στο Λύκειο Ελληνίδων Σύρου, 1966.

Collection Tree