Λύκειο Ελληνίδων Σύρου, Ιστορικές Φωτογραφίες
4 items in collectionΑναμνηστική φωτογραφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου


Αναμνηστική φωτογραφία από εξετάσεις πιάνου στο Λύκειο Ελληνίδων Σύρου


Ο Γιώργος Δασκούλης παίζοντας πιάνο σε εκδήλωση στη Σύρο


Αναμνηστική φωτογραφία από διαγωνισμό πιάνου στο Λύκειο Ελληνίδων Σύρου